Sjællands Teater drives som en selvejende institution og er støttet under egnsteaterordningen af Holbæk Kommune, Slagelse Kommune og Kulturstyrelsen. Det er en tilskudsforsætning at teatret er ledet af en bestyrelse.

Med virkning fra 1. januar 2022 består bestyrelsen af 7-9 medlemmer:


(a)  To medlemmer, hvoraf det ene skal være medlem af Holbæk Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg, udpeges af Holbæk Kommune.

(b)  Et medlem, som skal være medlem af Slagelse Kommunes Kultur- og Fri- tidsudvalg, udpeges af Slagelse Kommune.

(c)  To medlemmer udpeges af bestyrelsen. I den første fireårige funktions-periode fra den 1. januar 2022 skal om muligt et af disse medlemmer have været bestyrelsesmedlem i Holbæk Teater i perioden op til den 1. januar 2021, og det andet af disse medlemmer skal om muligt have været bestyrelsesmedlem i Teatret Fair Play i perioden op til den 1. januar 2021.

(d)  To medlemmer, som begge skal indgående kendskab til teaterbranchen, idet det ene medlem skal have særligt kendskab til børne- og ungdoms- teater, udpeges af institutionens bestyrelse.

(e)  Institutionens bestyrelse kan supplere sig med yderligere op til to medlemmer med kompetencer, som bestyrelsen finder relevante.

(f)  Dog gælder for udpegning af bestyrelsesmedlemmer i henhold til pkt. (d) og (e) vedrørende den første funktionsperiode fra den 1. januar 2022, at det ene medlem udpeges efter indstilling (ved almindelig stemmeflerhed) fra medlemmerne af institutionens bestyrelse, som har været bestyrelsesmedlemmer i Holbæk Teater i perioden op til den 1. januar 2021, og det andet medlem udpeges efter indstilling (ved almindelig stemmeflerhed) fra medlemmerne af institutionens bestyrelse, som har været bestyrelsesmedlemmer i Teatret Fairplay i perioden op til den 1. januar 2021.

 Funktionsperioden for de i alt tre bestyrelsesmedlemmer udpeget i henhold til pkt. 4.3.1(a) og 4.3.1(b) følger den kommunale valgperiode. Af hensyn til at sikre forskudte funktionsperioder gælder for bestyrelsesmedlemmer udpeget i hen- hold til pkt. 4.3.1(c), 4.3.1(d) og 4.3.1(e), at den førte funktionsperiode kun er 2-årig, idet den løber fra den 1. januar 2022 til og med den 31. december 2023, mens hver funktionsperiode derefter er 4-årig. Ordinær udpegning til bestyrel- sen finder sted inden påbegyndelsen af den nye funktionsperiode. Genudpegning kan finde sted.

Teatret ønsker at sammensætte bestyrelsen i overensstemmelse med lov om ligestilling mellem mænd og kvinder ved besættelse af visse bestyrelsesposter i den offentlige forvaltning.

Medlemmer

HANS MICHAEL LARSEN Formand
BENNYÉ AUSTRING Næstformand
TROELS BRANDT
EMRAH TUNCER
BETINA FORCHHAMMER
LARS SEEBERG
SUSANNE UTOFT
Jesper Hermansen JESPER HERMANSEN