Privatlivspolitik – Sjællands Teater – 1. januar 2021

Sjællands Teater er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. I vores privatlivspolitik kan du læse hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Dataansvarlige:
Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

SJÆLLANDS TEATER
Kontaktperson: Kristoffer Møller Hansen
Adresse: Vimmelskaftet 27, 4300 Holbæk
CVR: 44822512
Telefonnr.: (+45) 59 59 59 88
Mail: info@sjteater.dk
Website: www.sjællandsteater.dk

Kontakt:
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af persondata, kan du kontakte os på:
info@sjteater.dk eller på telefon: (+45) 59 59 59 88

Vi indsamler information på følgende måder:
• Direkte fra dig selv, personligt, via telefon eller via mail.
• Ved køb af billetter eller forestillinger
• Tilmelding til vores nyhedsbrev

Vi kan behandle følgende personoplysninger:
• Navn, adresse, telefonnummer, CPR-nummer, e-mailadresse
• CV, Fotos, Video
• Arbejdsfunktion/stilling
• Bankkontonummer

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
• Udsendelse af nyhedsbreve
• Udsendelse af salgsmateriale/brochurer – information om forestillinger
• Udsendelse af invitationer
• Billetsalg – vi bruger Billetten A/S som billetoperatør
• Levering af ydelser, du har bedt os om
• Udbetaling af løn og pension
• Fremtidige samarbejder

Beskyttelse og sletning af persondata:
Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. Vi opbevarer alle oplysninger sikkert, fortroligt og efter lovmæssige forskrifter. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere eller i databaser med begrænset adgang.

Samtykke:
Det er frivilligt, om du vil give os dit samtykke, og du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at sende os en mail på info@sjteater.dk

Dine rettigheder:
Du har ifølge loven en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine oplysninger.
• Retten til at blive oplyst om behandling af data
• Retten til indsigt i egne personoplysninger
• Retten til berigtigelse
• Retten til sletning
• Retten til begrænsning af behandling
• Retten til dataportabilitet
• Retten til indsigelse

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. Vores kontaktoplysninger finder du i starten af dette dokument eller på vores hjemmeside. Ved henvendelse om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, gennemfører vi ændringer eller sletning så hurtig som muligt. Bemærk, at vi ifølge regnskabsloven er forpligtede til at gemme visse oplysninger i minimum 5 år, hvis du har købet noget af os eller solgt noget til os.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Revidering af privatlivspolitikken:
Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ved ændringer vil datoen øverst i vores dokument blive ændret.
Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside. I tilfælde af væsentlige ændringer vil du modtage besked herom.

Tredjeparts databehandleraftaler:
Sjællands Teater benytter til visse ydelser en tredjepart, der er Dataansvarlig for Persondata.
Det betyder, at tredjeparten bliver dataansvarlige, med de rettigheder og forpligter, som følge af dette. Vi henviser i de tilfælde til tredjeparts privatlivspolitik.


Retningslinjer for premiereinvitationer til politikere m.fl. Læs mere her