Kronik – Folketinget har overset Sjælland

 Kronik af Kristoffer Møller Hansen, adm. direktør på Sjællands Teater

 

Borgere i Region Sjælland modtager langt mindre i statslig kulturstøtte per person end resten af landet. Region Sjælland bør investere i kulturen og sende et signal til Christiansborg om, at staten bør opprioritere kulturstøtten til sjællænderne uden for hovedstaden.

 

De seneste år har et bredt flertal i Folketinget flyttet kulturkroner fra København til resten af landet. Men Sjælland er konsekvent blevet overset, hvilket betyder, at os der bor i Region Sjælland i dag modtager langt mindre i statsstøttet kunst og kultur end resten af befolkningen.

 

Jeg har fundet lidt tal frem. Ser man på Kulturministeriets udbetalinger ligger Region Sjælland således på en klar sidsteplads med 330 kr. per indbygger. Hvis borgerne i Region Sjælland skulle modtage det samme per indbygger som landsgennemsnittet på 561 kr., svarer det til, at staten skulle tilføre mere end 190 mio. kr. årligt.

 

Region Sjælland bærer selv en del af ansvaret

Region Sjælland bærer dog selv en del af ansvaret for, at Folketinget har glemt sjællænderne.

 

I 2016 oprettede daværende kulturminister Mette Bock (LA) to regionale kunstfonde med en årlig pulje på i alt 4,8 mio. kr.

 

Region Sjælland er den eneste region, der ikke støtter de regionale kunstfonde og er derfor den eneste region, der ikke er repræsenteret i bestyrelserne, som er med til at fordele midlerne.

 

Region Sjælland er samtidig den eneste region, der ikke støtter kultur. Mens alle de øvrige regioner støtter kultur med mellem 5-17 mio. kr. årligt, så lyder Region Sjællands kulturstøtte på et rundt nul.

 

Region Sjælland har hermed indtil videre frasagt sig muligheden for at være med til at udvikle kulturen i regionen, og det har konsekvenser, der rækker udover de kulturtilbud, som vi i regionen går glip af.

 

Kultur kan løfte andre velfærdsopgaver

I 2020 lancerede regionen Sjællands Udviklingsalliance, der har til formål at skabe udvikling for en milliard kroner, der skal styrke tilflytningen, skabe bedre sundhed og få flere unge i arbejde.

 

Kultur er ikke nævnt, selvom en række undersøgelser viser, at kultur kan løfte netop de tre udfordringer.

 

For det første viser flere undersøgelser bl.a. af Biblioteksforeningen (2015), at kultur er afgørende for, hvor vi vælger at bo. Det understreges desuden af rapporten ”Mellem ballet og biografer” (2019), der viser, at lokale kulturoplevelser spiller en større rolle for sjællændere, der bor uden for hovedstaden, end for københavnere.

 

For det andet kan kultur skabe bedre trivsel og sundhed. I 2020 konkluderede en stor evaluering af ‘Kultur på recept’, at kunst og kultur kan afhjælpe let til moderat stress, angst eller depression. 8 ud af 10 borgere, der havde deltaget i projektet, havde fået bedre trivsel. Det er derfor ikke et spørgsmål, om det virker. Det er blot et spørgsmål, om man fra politisk side vil udnytte kulturens potentiale.

 

Rapporten ’Sundhedsprofil 2021, Region Sjælland’ viser desuden, at sundhedsudfordringerne i Region Sjælland er større end i resten af landet. Måske findes der en sammenhæng mellem de kedelige rekorder på sundhedsområdet og bundrekorden i tilskuddet til kulturen?

 

For det tredje har projektet ’Aspiranterne’ i Helsingør vist, at kulturlivet kan være med til at løfte unge uden uddannelse og job ind i beskæftigelse. Lige som vores projekt på Sjællands Teater ’Indenfor’ har fået 10 ud af fjorten unge, hvor Holbæk Kommune havde indsatspligt, videre ind i job, uddannelse og praktikforløb. Kulturlivet kan med andre ord være med til at hjælpe nogle af de mest udsatte unge, som jobcentrene har svært ved at gøre noget for.

 

Kultur kan være med til at løse Region Sjællands udfordringer

Region Sjælland bør gribe muligheden for at lade kunsten og kulturen være med til at løse regionens udfordringer med bosætning, sundhed og beskæftigelse.

 

Samtidig bør Region Sjælland udnytte regeringens og folketingets brede opbakning til udflytningsdagsorden og forsøge at tiltrække kulturkroner til Sjælland.

 

Med en investering i kulturen kan Region Sjælland således ikke blot fremme bosætning, sundhed og beskæftigelse men også sende et klart signal til Christiansborg om, at staten bør opprioritere kulturstøtten til Region Sjælland.