Invitationer til Sjællands Teaters forestillinger

Når Sjællands Teater inviterer til premiere, betyder det, at vi tilbyder gratis billetter til de forestillinger, teatret selv producerer.

Billetterne tilbydes bl.a. til samarbejdspartnere, teateranmeldere og politikere, der inviteres i kraft af deres stilling eller tilknytning til teatret.

Særligt for politikere:

Der har været en mindre debat i pressen omkring “gaver” til politikere. Det være sig både omkring kommunalpolitikere og folketingspolitikere, f.eks. frikort til Tivoli, billetter mv.

Sjællands Teater inviterer politikere til premiere, KUN på vores egne produktioner, og ikke til f.eks. gæstespil og stand-up. Dette gør vi for at sikre os, at politikerne har berøring med og forståelse for os som lokalt forankret, professionelt producerende teater. Vi ser det som en lige så naturlig invitation, som når en forening, skole eller institution inviterer politikerne indenfor.

Da vi som teater, modtager økonomisk støtte fra Holbæk og Slagelse Kommuner, inviterer vi naturligvis kommunalbestyrelsesmedlemmer, som er med til at træffe beslutninger om Sjællands Teater. Vi ser det som en forudsætning for at kunne være i dialog om vores virke i kommunerne.

Ligeledes inviterer vi relevante ministre, hvis en forestillings tematik berører ministerens område.

Selvom udgangspunktet er, at kommunalpolitikere, ministre og offentligt ansatte ikke må modtage gratis billetter eller invitationer til teaterforestillinger, gælder der undtagelser, hvis der foreligger en saglig grund for at se teaterforestillingen eller deltage i arrangementet.

Et gratis besøg i teatret kan være sagligt begrundet, bl.a. ved

  • Tjenstlige formål
  • Faglige formål
  • Repræsentative formål

Listen er ikke udtømmende og vurderingen skal altid være konkret.

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Sjællands Teaters adm. direktør, Kristoffer Møller Hansen.